Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Huisregels

beeld.jpg

Het Regionaal Archief Zutphen werkt met huisregels. In deze huisregels wordt aan iedereen die de studiezaal van ons archief bezoekt, uitgelegd wat wij van u als bezoeker verwachten en wat wij voor u kunnen betekenen. Archieven en collecties kunt u kosteloos raadplegen in onze studiezaal. Hoe u ons ook benadert, altijd kunt u rekenen op informatie over onze producten en diensten. Het Regionaal Archief Zutphen beheert de archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen; vragen over de archieven van deze regio kunnen wij beantwoorden. Heeft u een vraag over een ander gebied? Dan verwijzen wij u altijd zo goed mogelijk door.

Openingstijden van de studiezaal

Dinsdag tot en met vrijdag van 10.00-16.00 uur. De studiezaal is gesloten op nieuwjaarsdag, hemelvaartsdag, koningsdag en kerstmis. Op onze website, via mededelingen op het informatiebord en via gemeentelijke nieuwsorganen worden eventuele overige afwijkende openingstijden aangekondigd.

Bezoek aan de studiezaal

Bezoekers aan de studiezaal die géén archiefstukken uit het archiefdepot laten ophalen, hoeven zich niet te laten inschrijven. Voor bezoekers die wél archiefstukken laten ophalen gelden de onderstaande regels ten aanzien van het inschrijven.

Inschrijven bij archiefonderzoek

Bij uw eerste archiefaanvraag vragen wij u een bezoekerskaart in te vullen. De verplichte persoonsgegevens zijn naam en adres. Opgave van contactgegevens is niet verplicht. De medewerker kan u wel vragen om een geldig legitimatiebewijs  te tonen. Als u zich niet wilt legitimeren, behoudt het RAZ het recht voor om u géén originelen te geven.  Bij elk volgend bezoek voor archiefonderzoek dient u zich te melden bij de studiezaalmedewerker.

De gegevens van de bezoekerskaart worden overgenomen in een digitaal bezoekersregister. In dit register worden ook al uw archiefaanvragen genoteerd. Dit is nodig om bij vermissing van een archiefstuk de laatste raadpleger te achterhalen. Alleen studiezaalmedewerkers hebben toegang tot het digitale bezoekersregister.

De (persoons-)gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheer van de archieven en voor geanonimiseerde, statistische doeleinden. Uw gegevens worden maximaal 24 maanden bewaard.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De door u geraadpleegde gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek. U mag gegevens van nog levende personen niet publiceren of openbaar maken, op een zodanige wijze dat de belangen van deze personen onevenredig kunnen worden geschaad.

Aanvragen van stukken

U kunt met de oranje aanvraagkaarten originele archiefstukken aanvragen. Deze kaarten liggen op de tafels in de studiezaal. U dient de kaart zo volledig mogelijk en zo duidelijk mogelijk in te vullen. Per inventarisnummer dient u één kaart in te leveren en u kunt maximaal vijf archiefstukken tegelijk aanvragen. De studiezaalmedewerker haalt tot een halfuur voor sluitingstijd archiefstukken uit het depot.

Tien gouden regels bij archiefonderzoek

Medewerkers en bezoekers dienen zich te houden aan de volgende tien gouden regels:
1.    Jassen, tassen en huisdieren mogen niet in de studiezaal.
2.    In de studiezaal mag u niet eten, drinken, snoepen of roken.
3.    Schrijfmaterialen met inkt mogen niet bij de archiefstukken in de buurt komen. Aantekeningen maakt u bij voorkeur met een (zacht) potlood.
4.    Op de archiefstukken mag u geen tekens maken; vouwen, kreuken of scheuren moet u voorkomen. U mag niet op de archiefstukken leunen.
5.    Archiefstukken mag u niet als ondergrond gebruiken bij het maken van aantekeningen en u mag ze niet overtrekken.
6.    U mag niet eerst aan uw vinger(s) likken voor u een bladzijde omslaat.
7.    Het RAZ verstrekt geen handschoenen maar vraagt u bij het bestuderen van stukken in slechte staat (regelmatig) uw handen te wassen.
8.    U mag de volgorde van de archiefstukken niet veranderen.
9.    U kunt de stukken na raadpleging op de aangewezen plaats bij de balie achterlaten.
10.  U dient de aanwijzingen van de studiezaalmedewerker(s) op te volgen.

Computers en Wifi

Steeds meer inventarissen, archiefbronnen en databases zijn beschikbaar via onze website. Op de studiezaal staan meerdere computers met internetverbinding tot uw beschikking. U kunt inloggen op het gratis Wifi-netwerk GZ-gasten. Daarbij is een wachtwoord niet nodig.

Roken

In de gebouwen van het Regionaal Archief Zutphen geldt een rookverbod.

Maken van foto’s en reproducties

Het is toegestaan om van archiefstukken foto’s te maken met uw eigen fototoestel (zónder flits). Ook is het mogelijk om van archiefstukken fotokopieën te (laten) maken, mits de toestand van de stukken dat toelaat. Dit laatste is ter beoordeling van de studiezaalmedewerker.

Mindervaliden

Mindervaliden, voor wie de hoge stoep bij de hoofdingang een bezwaar is, kunnen gebruik maken van de zij-ingang aan de Oude Gasthuissteeg. Het damestoilet is aangepast voor mindervaliden.

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over de manier waar¬op onze medewerkers uw onderzoek hebben begeleid of van mening bent dat een beslissing van hen onterecht is, dan kunt u zich wenden tot de archivaris van het Regionaal Archief Zutphen. De beslissing van de archivaris krijgt u op schrift.

Bent u het niet eens met deze beslissing dan kunt u in beroep gaan bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 41, 7200 AA te Zutphen. Het bureau Communicatie van de gemeente kan u verder informeren over deze procedure. De klachtenregeling van de gemeente Zutphen ligt ter inzage bij de receptie

Zutphen, juni 2018.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m vrijdag tijdens openingstijden.

Werkgebied

kaartje