Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Open data

bibliotheek.jpg

Overheidsinstellingen zijn sinds 18 juli 2015 wettelijk verplicht om de gegevens die de instelling tot haar beschikking heeft, aan te leveren wanneer derden hierom verzoeken. Dit is geregeld in de Wet hergebruik overheidsinformatie. Dit betreft alle overheidsgegevens die het archief beheert. Alleen op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens kan een verzoek worden afgewezen.

Het Regionaal Archief Zutphen heeft in antwoord op deze nieuwe wetgeving besloten deel te nemen aan het Open Data platform van de ICT-leverancier Picturae. Door deel te nemen aan dit platform voldoet het RAZ volledig aan de wetgeving en biedt zij de data zelf pro actief en in een open standaard aan. Dit biedt veel mogelijkheden voor derde partijen die de gegevens van het RAZ willen gebruiken op een andere website, applicatie, of bijvoorbeeld in een eigen onderzoek.

Meer weten over de Wet hergebruik overheidsinformatie en open data?

Website van Open Overheid.
Website van de Rijksoverheid.

Direct naar de Open Data.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m vrijdag tijdens openingstijden.

Werkgebied

kaartje