Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Informatiebladen

bibliotheek.jpg

In 1811 is onder Franse wetgeving het notariaat hervormd. Voor de hervorming waren in Zutphen enkele notarissen gevestigd, maar in het algemeen verrichten plaatselijke gerechten en weeskamers notariële handelingen. In 1811 werden in het hele land notariële standplaatsen gecreëerd en ging het grootste deel van de vrijwillige rechtspraak van de gerechten en weeskamers op de notaris over. Vanaf 1811 zijn dus in vrijwel elke gemeente één of meerdere notarissen actief geweest.

Deze notarissen maakten akten op om afspraken tussen mensen vast te leggen. Met notariële archieven bedoelt het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) uitsluitend de series akten die de notaris vanaf 1811 verplicht was te bewaren. Archiefbescheiden als correspondentie, boekhouding of huisvesting van een notariskantoor vallen niet onder de notariële archieven. Zie ook: informatieblad Oud-rechterlijke archieven en het informatieblad Weeskamer.

 1. Wat vindt u zoal in notariële archieven?
 2. Welke notariële archieven heeft het RAZ?
 3. Zoeken in de notariële archieven van het RAZ
 4. Afspraken over openbaarheid
 5. Akten die (nog) elders berusten
 6. Valkuilen bij het onderzoek
 7. Literatuur en websites

1. Wat vindt u zoal in de notariële archieven?

Ook voor zaken waarvoor u vandaag de dag naar de notaris gaat, ging men vroeger naar de notaris om een akte te laten opmaken. De volgende soort akten treft u in de notariële archieven aan:

 • Testamenten.
 • Akten van overdracht van onroerend goed en hypotheek.
 • Boedelscheiding (ook boedelverdeling).
 • Akten van huwelijkse voorwaarden.
 • Akten van koop en verkoop van roerende goederen.
 • Royementen (vaak niet in minuut aanwezig).
 • Nummerverwisseling nationale militie.

2. Welke notariële archieven heeft het RAZ?

Van een groot aantal notarissen met standplaats de (huidige) gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen bewaart het RAZ de archieven. Eerder waren deze archieven door de notarisbewaarder overgebracht naar het Gelders Archief (GA) in Arnhem. Daar liggen ook de archieven van notarissen die tot het verzorgingsgebied van het RAZ behoren, maar die (nog) niet zijn overgebracht. In sommige gemeenten is alleen aanvankelijk (bijvoorbeeld Warnsveld) of met onderbrekingen (bijvoorbeeld Gorssel) een notaris gevestigd geweest.

Overzicht van notarissen met standplaats regio Zutphen tot en met 1935
StandplaatsNotarisIn voorouderdatabase?PeriodeOpmerkingen
Brummen Valckenier, J.I. ja 1811-1819  
Brummen Kruijff, J.M. de ja 1820-1833  akten over het jaar 1822 missen
Brummen Man, F. de ja 1833-1837  
Brummen Ittersum, R.A.J. baron van ja 1838-1859  
Brummen Dussen, W.G. van der ja 1860-1887  
Brummen Marin, C.H. ja 1887-1926

testamenten ná 1916 bij GA

Brummen Maatjes, B. ja 1927 testamenten bij GA
Brummen Hijink, J.H.T. ja 1928-1935 testamenten bij GA
Gorssel Lulofs, H.F. ja 1819-1822  
Gorssel Nijman, A. ja 1822-1831  
Gorssel Schepers, A.G. ja 1872-1874  
Gorssel Kleijn, H. ja 1875-1885  
Gorssel Jonckheer, J.C.J. ja 1885-1889  
Gorssel Vos, C. ja 1889-1912  
Gorssel Schaafsma, H.A. ja 1912-1930

index t/m 1925; testamenten ná 1916 bij GA

Gorssel Neeling, A. de nee 1930-1944 testamenten bij GA; akten ná 1935 bij GA
Lochem Spijker, E.E.F. nee 1811-1829  
Lochem Sölner, J.B. nee 1812-1840  
Lochem Voltelen, W.G. nee 1830-1840  
Lochem Marin, J.L.J. nee 1838-1859  
Lochem Mispelblom Beijer, J.M.L. nee 1859-1881  
Lochem Hooglandt, A.A.D.E. nee 1881-1888  
Lochem Schiethart, L. nee 1888-1915  
Lochem Everwijn, J.B. nee 1915-1950

akten ná 1935 en testamenten ná 1916 bij GA

Warnsveld Rasch, H.W. ja 1811-1812  
Warnsveld Grient Dreux, A.W. de ja 1813-1838  
Zutphen Haesebroeck, G. ja 1811-1815  
Zutphen Hasselt, J.A. van ja 1811-1832  
Zutphen Schluiter, J.J. nee 1812-1838  
Zutphen Abbing, E. ja 1815-1845  
Zutphen Lulofs, H.F. ja 1822-1863  
Zutphen Löben Sels, M. van ja 1833-1863  
Zutphen Evekink, D. ja 1838-1856  
Zutphen Grient Dreux, A.W. de ja 1838-1845  
Zutphen Putman Cramer, W.J.C. ja 1845-1867  
Zutphen Nijman, D. ja 1856-1880  
Zutphen Bas, W.A.F.H. de ja 1864-1881  
Zutphen Josselin de Jong, G.W. de ja 1864-1895  
Zutphen Weiler van Poelwijk, G.C. von ja 1867-1887  
Zutphen Voorthuijsen, H.M. van ja 1881-1895  
Zutphen Gravestein van Heyst, F.M. ja 1881-1901  
Zutphen Steenlack, A. ja 1887-1905  
Zutphen Vollenhoven, P.J. van ja 1896-1919 testamenten ná 1916 bij GA
Zutphen Goddard, T.A. ja 1901-1927 testamenten ná 1916 bij GA; index tot en met 1925
Zutphen Kingma, E. ja 1902-1905  
Zutphen Wijers, J.H. nee 1906-1907  
Zutphen Voorthuijsen, G.M. van nee 1906-1938 akten ná 1935 en testamenten ná 1916 bij GA
Zutphen Delden, B. van ja 1908-1910  
Zutphen Capel, H. ja 1910-1948 akten ná 1935 en testamenten ná 1916 bij GA; index tot en met 1925
Zutphen Beker, J.A. ja* 1919-1952 akten ná 1935 en testamenten ná 1916 bij GA; *vanwege het ontbreken van repertoria zijn akten tot en met 1927 geïndexeerd
Zutphen Zwamborn, J. ja 1928-1934 testamenten bij GA
Zutphen Kroeg, G. nee 1935 testamenten bij GA

 

3. Zoeken in de notariële archieven van het RAZ

In 2008 is het RAZ gestart met het notarissenproject: alle akten worden door vrijwilligers geïndexeerd. Dat doen ze aan de hand van het oorspronkelijke repertorium (chronologische lijst van ingeschreven akten). De gegevens die daarin staan vermeld worden overgenomen in de voorouderdatabase. Zo worden de comparanten vermeld, de datum, het akte- en inventarisnummer, de standplaats en naam van notaris en tenslotte een korte omschrijving van de inhoud.

Zodra alle akten van een notaris zijn beschreven, worden de gegevens uit de database online gezet. In bovenstaande tabel is aangegeven welke akten  via de voorouderdatabase van het RAZ doorzoekbaar zijn op naam, datum en inhoud. U kunt akten vervolgens aanvragen door vermelding van het notariële archief [gemeente] en het inventarisnummer. Houd er rekening mee dat er ook beschrijvingen zijn gemaakt van akten die in brevet zijn opgemaakt en waarvan dus geen minuut is bewaard. In de database is dat aangegeven door de vermelding "akte niet aanwezig". U kunt ook eenvoudig scans aanvragen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met hierin de gegevens die bij de "bronvermelding" naast de akte worden genoemd.

De akten die bij het RAZ berusten maar nog niet zijn opgenomen in de database, zijn toegankelijk met behulp van de oorspronkelijke repertoria. Sommige repertoria zijn erg moeilijk leesbaar. U kunt de repertoria uit de depots opvragen door gebruik te maken van de inventarissen: 

Via het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag kunt u zoeken naar testamenten vanaf 1890. Het CTR houdt bij door welke persoon op welke datum en voor welke notaris een testament is gemaakt. De notaris geeft dit op. De inhoud van het testament is daar niet bekend.

4. Afspraken over openbaarheid

De notariële akten die zijn overgebracht naar het RAZ zijn allemaal openbaar. Over testamenten en codicillen opgemaakt ná 1915 beschikt het RAZ niet. Omdat er voor die akten een ander openbaarheidregime geldt, berusten zij nog onder de verantwoordelijkheid van het Gelders Archief of van de notarisbewaarder.

5. Akten die (nog) elders berusten

Voor de akten van notarissen die volgens het bovenstaande overzicht nog berusten bij het Gelders Archief kunt u aldaar terecht. Akten van notarissen die opgemaakt zijn ná 1935 en die niet zijn overgebracht naar de openbare archiefbewaarplaatsen (RAZ of Gelders Archief) berusten bij de opvolgende notaris of notarisbewaarder. Akten die ouder zijn dan 75 jaar zijn ter inzage voor bezoekers. Voor akten jonger dan 75 jaar geldt dat voor direct betrokkenen informatie uit de akten op te vragen is, dit ter beoordeling van de notarisbewaarder. Aan deze dienst kunnen kosten verbonden zijn. Een overzicht van de opvolgerarchieven (protocollenregisters) vindt u op website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Op deze site zijn ook de voorwaarden te lezen voor het aanvragen van een akte.

6. Valkuilen bij onderzoek

 • Akten die in brevet zijn opgemaakt, zijn vanaf het repertorium in de voorouderdatabase beschreven, maar zijn niet in minuut beschikbaar. In de database is dat aangegeven met de vermelding "akte niet aanwezig". Het gaat hier meestal om machtigingen, akten van bekendheid en toestemmingen (tot huwelijk, royeren).
 • Repertoria zijn soms erg klein en slordig geschreven. Het ontcijferen van persoonsnamen is in veel gevallen daarom erg moeilijk. Mist u een naam? Probeer dan ook eens te zoeken op jaar en plaats.
 • De keuze voor een notaris is vrij, men is niet verplicht een notaris te kiezen in de eigen woonplaats. Het is dus belangrijk om te weten welke notaris de gezochte akte heeft opgemaakt.
 • Andere genealogische informatie vindt u in de collectie Voorouders. Bekijk de actuele inhoudsopgave voor een overzicht van de geïndexeerde bronnen.

7. Literatuur en websites

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m vrijdag tijdens openingstijden.

Werkgebied

kaartje