Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Wat wij doen

17.jpg

Het Regionaal Archief Zutphen is een openbare archiefdienst met enkele wettelijke taken. Voor de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen bewaart het RAZ historische informatie en stelt deze beschikbaar. De studiezaal is het hart van het RAZ en het meest zichtbaar, maar daarnaast zijn er nog een paar andere taken en activiteiten:

Archieven beheren

Een gemeente is verplicht om na 20 jaar de administratie over te brengen naar een openbare archiefbewaarplaats. Na overbrenging is de administratie openbaar en dus voor iedereen in te zien. Voor het RAZ is het de taak om die archieven goed te beheren en beschikbaar te stellen voor onderzoek. Met archiefbeheer wordt bedoeld dat de archiefstukken niet beschadigd of kwijt raken, niet vuil worden en in goede fysieke conditie blijven. De restaurator zorgt voor optimale bewaarcondities en waar nodig voor herstel van de stukken.

Beschikbaar stellen van archieven

Het beschikbaarstellen van de stukken is een taak voor de archivaris. Die zorgt ervoor dat onderzoekers de juiste stukken kunnen vinden. Daarnaast ondersteunt hij onderzoekers in de studiezaal en houdt hij daar toezicht op het gebruik van de stukken en de werkmaterialen. Ook beantwoordt hij vragen die via brief of e-mail worden gesteld. Steeds meer worden archiefstukken via de website aangeboden. Voordat de stukken op de site zichtbaar zijn, moeten restaurator en archivaris de nodige voorbereidingen treffen.

Inspecteren en acquireren

Een taak die voor het publiek vrijwel onzichtbaar is, maar die wel veel tijd vergt, is de inspectie. Een archivaris bezoekt de afdelingen DIV waar de administratie van een gemeente wordt gevormd en beheerd. Door advies te geven en bijvoorbeeld vernietigingslijsten na te kijken, zorgt de inspecteur ervoor dat de administratie in de toekomst volledig en op de juiste wijze naar het RAZ wordt overgebracht.

Als een particuliere instelling, bijvoorbeeld een vereniging, fabriek of persoon, haar archief wil onderbrengen bij het RAZ is er sprake van acquisitie. Ook kan de archivaris actief op zoek gaan naar archieven om zo een volledige collectie historische archieven op te bouwen. Elk jaar ontvangt het RAZ op deze wijze enkele archieven, van groot tot (heel) klein.

Digitaliseren van foto's, kaarten en boeken

Wie denkt dat het RAZ alleen maar oude papieren bewaart, komt bedrogen uit. U vindt op deze website oude ansichtkaarten met erg veel beeldende informatie en prachtig ingetekende topografische kaarten. Alle foto's en kaarten die het RAZ heeft, krijgen een plaats in de beeldbank. Naast het beeldmateriaal bezit het RAZ een rijke bibliotheek waarvan de basis in de 16e eeuw is gelegd door de Zutphense magistraat.

Ontvangen van scholen

De twee hoogste groepen van de basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Brummen, Lochem en Zutphen maken gebruik van de deskundigheid en historische rijkdom van het RAZ. Elk jaar ontvangt het RAZ enkele klassen die zich hebben ingeschreven voor het project 'Met de hand geschreven'. Voor het voortgezet onderwijs zijn lesbrieven ontwikkeld over de Hanze.

Houden van open dagen en geven van cursussen

Het RAZ houdt meerdere keren per jaar een open dag, bijvoorbeeld met Zutphen op Zondag en Open Monumentendag. Ook kunt u in het najaar workshops of een cursus volgen. Zo leert u de beginselen van voorouderonderzoek en het kadaster. Daarnaast kunt u oudschrift leren lezen.

Beheren van deze website

Een website bijhouden kost veel tijd. Zeker als je zoveel informatie biedt als het RAZ. De databases worden voortdurend aangevuld en aangepast. Technieken veranderen en het RAZ probeert aan te sluiten bij de laatste ontwikkelingen in de archiefwereld. Ook weten mensen de weg naar de website van het RAZ steeds beter te vinden. Dat alles levert ook meer vragen en onderhoud op.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m vrijdag tijdens openingstijden.

Werkgebied

kaartje