Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Klachten en suggesties

07.jpg

Klachtenregeling gemeente Zutphen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop onze medewerkers uw onderzoek hebben begeleid of van mening bent dat een beslissing van hen onterecht is, dan kunt u zich wenden tot de teamleider van het Regionaal Archief Zutphen, de heer B. Cornielje. De beslissing van de teamleider krijgt u op schrift.

Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u in beroep gaan bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 41, 7200 AA te Zutphen. De klachtenregeling van de gemeente Zutphen ligt ter inzage in de studiezaal en is beschikbaar via de website van de gemeente.

Suggesties

Hebt u suggesties hoe het RAZ u beter van dienst kan zijn? Hebt u ideeën wat betreft de werkzaamheden van het RAZ? Laat het ons weten via de studiezaalmedewerker of het contactformulier.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m vrijdag tijdens openingstijden.

Werkgebied

kaartje