Over de archieven

Het Regionaal Archief Zutphen bewaart en beheert de archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen. De oudste archieven dateren van de Middeleeuwen. De jongste archiefstukken zijn ongeveer 20 jaar oud, want de Archiefwet verplicht een overbrenging van de administratie naar een archief na 20 jaar.

Naast de gemeentelijke archieven bewaart het Regionaal Archief Zutphen ook particuliere archieven, zoals archieven van kerkbesturen, families en personen, verenigingen en bedrijven.

Vrijwel alle stukken zijn openbaar en direct in te zien in de studiezaal. Slechts bij uitzondering zijn stukken beperkt openbaar. In voorkomende gevallen is dat aangegeven in de inventaris. Lees meer over inzage niet-openbare archiefstukken.

Zoekinstructies

Zoeken

In de zoekbalk vult u één of meerdere zoektermen in. Bij het invoeren van meerdere zoektermen presenteert de database de resultaten waarbij beide zoektermen voorkomen. De database zoekt op hele woorden, wel kan met een asterisk (*) op een "langer woord" worden gezocht. Voorbeelden:

  • Zoeken op weeskamer levert resultaten op in enkele archieven.
  • Zoeken op weeskamer en gorssel levert geen resultaten op.
  • Zoeken op wees* levert bijvoorbeeld ook de volgende resultaten op: weeshuis, weeskinderen, weesmoeder en weesvader.

U kunt ook rechtstreeks op een van de archieven in het archievenoverzicht klikken.

 

Opbouw van de resultaatlijst

In de resultaatlijst worden de archieven gepresenteerd waarin de zoekterm voorkomt. Zowel de beschrijvingen van het archief ("archiefbeschrijving") als de inventarisnummers ("archiefbestanddelen) worden doorzocht. Door op de kolomnaam te klikken kunt u de gegevens sorteren op archiefnummer, naam van het archief of periode.

 

Database in opbouw

Nog niet alle archieven zijn geïnventariseerd; regelmatig worden inventarissen aan het archievenoverzicht toegevoegd. Het aantal zoekresutaten neemt navenant toe.

Scans van archiefstukken aanvragen

Hoe werkt het?

Facebook pagina