Zoeken
Resultaten per pagina
Over de archieven

Het Regionaal Archief Zutphen bewaart en beheert de archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen. De oudste archieven dateren van de Middeleeuwen. De jongste archiefstukken zijn ongeveer 20 jaar oud, want de Archiefwet verplicht een overbrenging van de administratie naar een archief na 20 jaar.

Naast de gemeentelijke archieven bewaart het Regionaal Archief Zutphen ook particuliere archieven, zoals archieven van kerkbesturen, families en personen, verenigingen en bedrijven.

Vrijwel alle stukken zijn openbaar en direct in te zien in de studiezaal. Slechts bij uitzondering zijn stukken beperkt openbaar. In voorkomende gevallen is dat aangegeven in de inventaris. Lees meer over inzage niet-openbare archiefstukken.

Zoekinstructies

Zoeken

In de zoekbalk vult u één of meerdere zoektermen in. Bij het invoeren van meerdere zoektermen presenteert de database de resultaten waarbij beide zoektermen voorkomen. De database zoekt op hele woorden, wel kan met een asterisk (*) op een "langer woord" worden gezocht. Voorbeelden:

  • Zoeken op weeskamer levert resultaten op in enkele archieven.
  • Zoeken op weeskamer en gorssel levert geen resultaten op.
  • Zoeken op wees* levert bijvoorbeeld ook de volgende resultaten op: weeshuis, weeskinderen, weesmoeder en weesvader.

U kunt ook rechtstreeks op een van de archieven in het archievenoverzicht klikken.

 

Opbouw van de resultaatlijst

In de resultaatlijst worden de archieven gepresenteerd waarin de zoekterm voorkomt. Zowel de beschrijvingen van het archief ("archiefbeschrijving") als de inventarisnummers ("archiefbestanddelen) worden doorzocht. Door op de kolomnaam te klikken kunt u de gegevens sorteren op archiefnummer, naam van het archief of periode.

 

Database in opbouw

Nog niet alle archieven zijn geïnventariseerd; regelmatig worden inventarissen aan het archievenoverzicht toegevoegd. Het aantal zoekresutaten neemt navenant toe.

Scans van archiefstukken aanvragen

Hoe werkt het?

Archief van de Zutphense Subcommissie van de Maatschappij voor Weldadigheid (1818-1915)

0190
Regionaal Archief Zutphen
Regionaal Archief Zutphen
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Archief van de Zutphense Subcommissie van de Maatschappij voor Weldadigheid (1818-1915)
Zutphense Subcommissie Maatschappij van Weldadigheid

Periode:

1818-1915

Omvang:

0.12 meters

Archiefbewaarplaats:

Regionaal Archief Zutphen

Archiefvormers:

  • Zutphense Subcommissie van de Maatschappij van Weldadigheid

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zutphen, Archief van de Zutphense Subcommissie van de Maatschappij voor Weldadigheid (1818-1915), nummer toegang 0190, inventarisnummer ...

VERKORT:
NL-ZuRAZ, Zutphense Subcommissie Maatschappij van Weldadigheid, 0190, inv.nr. ...

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Revisie 540

Facebook pagina