Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Nieuws

07.jpg

Enkele jaren geleden is het memorie- of dodenboek van de Sint-Walburgiskerk gedigitaliseerd. Een naamindex op dit boek was een grote wens van het RAZ. Op die manier zou het boek in de vooroudercollectie doorzocht kunnen worden. Omdat het voornamelijk Latijn betrof, was het niet zo eenvoudig om iemand te vinden die dit voor ons wilde doen. Uiteindelijk heeft een vrijwilliger, bedreven in het lezen van oud schrift, zich voor deze klus laten strikken. Hij voerde meer dan 1500 namen in!

Vooral “dure” namen
In middeleeuwen en nieuwe tijd lieten familieleden, religieuze gilden of broederschappen missen opdragen voor overledenen. Het was een manier om verzekerd te zijn van een voordurend gebed zonder dat men zelf voor de overledene hoefde te bidden. De op te dragen missen of memoriën werden opgetekend in het zogenaamde Mortuarium, Doden- of Memorieboek. Met name welgestelde personen konden zich een dergelijke luxe permitteren. In schenkingsakten en testamenten lieten mensen geld of goederen na aan de kerk, waarbij een deel van de schenking vaak een vergoeding voor het opdragen van missen was. In het memorieboek werd per dag genoteerd voor wie er een memoriedienst gehouden moest worden en door wie. De Nederlandse namen werden daarbij vaak vertaald naar het Latijn. Zo werd Gerard Steenhouwer Gerardus Lapicide en Arnold van het Kerkhof Arnoldus de Cimiterio. Bij deze Latijnse namen zal in de voorouderdatabase tussen haakjes ook de Nederlandse variant worden geplaatst, zodat het zoeken wat gemakkelijker wordt.

Zoeken in het memorieboek kan in de vooroudercollectie.
U vindt meer over doden- en memorieboeken in het informatieblad Memorieboek.

Op de tweede regel kunnen we Gerardus Steenhouwer, alias Gerardus Lapicide terugvinden. In de inschrijving staat echter Gerardi, dit komt door de vervoegingen die het Latijn gebruikt.MemorieboekLapicide 

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m vrijdag tijdens openingstijden.

Werkgebied

kaartje