Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Nieuws

01.jpg

Archieven, bibliotheken, culturele en wetenschappelijke instellingen hebben samen een belangrijke taak: ons digitale geheugen toegankelijk houden, voor nu en voor komende generaties. Daarom staan zij hier op 30 november extra bij stil, tijdens de International Digital Preservation Day. Ook het Regionaal Archief Zutphen neemt deel aan dit initiatief.

Onze maatschappij digitaliseert

Er is nauwelijks nog een onderdeel van de maatschappij te noemen waar digitalisering geen grip op heeft gekregen. Overal wordt gebruik gemaakt van digitale technieken en digitale informatie. Maar die digitale informatie is erg kwetsbaar – een stuk kwetsbaarder dan informatie op papier.

Digitale informatie loopt risico

Digitale bestanden bestaan uit reeksen enen en nullen (010100001011110). Zoekraken van een van die tekens, door bijvoorbeeld een storing, is genoeg om het hele bestand onbruikbaar te maken en de informatie onleesbaar te maken. Ook raken bestanden vaak onleesbaar als ze met nieuwe apparatuur worden geopend.

Naast de bestanden zijn ook de informatiedragers erg kwetsbaar (denk maar aan defecte externe schijven of cd-roms met een kras) en ook raken ze door de snelle technologische ontwikkeling in onbruik (floppy’s, diskettes, videobanden, cd-roms).
Informatie op het internet is eveneens in gevaar doordat deze snel verdwijnt of van plaats verandert, waardoor informatieketens breken. Iedereen kent de beruchte 404-foutmeldingen: “Deze pagina kan niet gevonden worden.”

Actie is nodig

Allerlei soorten digitale informatie (het ‘digitale geheugen’ van onze maatschappij) toegankelijk houden, vergt dus extra inspanningen van de organisaties die de digitale collecties beheren.

Om ”digitaal geboren” bestanden te behouden voor de toekomst realiseert het Regionaal Archief Zutphen een “e-depot”. Dit is een digitale archiefbewaarplaats. Overheden werken steeds meer digitaal en om deze documenten te bewaren willen we ze niet eerst uitprinten maar digitaal archiveren. Digitaal werken en bewaren betekent een verbetering van onze dienstverlening; inwoners en bedrijven kunnen dan eenvoudig online bij de dossiers en hoeven daarvoor niet naar het gemeentehuis of Regionaal Archief Zutphen.

Het e-depot staat inmiddels in de steigers en in de eerste helft van 2018 worden als eerste de bouwvergunningen van de gemeente Lochem hierin ondergebracht. De komende jaren verwachten we behalve uit Lochem ook aanwas uit de digitale archieven van Zutphen en Brummen.

Meer informatie

International Digital Preservation Day is een initiatief van de Britse Digital Preservation Coalition. In Nederland coördineren het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) alle activiteiten. Kijk voor meer informatie over de activiteiten op deze dag op de website van de NCDDMixed element/text selection.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m vrijdag tijdens openingstijden.

Werkgebied

kaartje