Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Nieuws

studiezaal.jpg

De afgelopen maanden is het archief van de gemeente Warnsveld over de jaren 1989 tot en met 2004 geïnventariseerd. Sinds vandaag staat de inventaris van dit archiefgedeelte online.

Poppink1

Het archiefblok 1989-2004 is de weerslag van de laatste vijftien jaren van Warnsveld als zelfstandige gemeente. Heel kenmerkend voor deze periode is de flink toegenomen bemoeienis van de gemeente met milieuzaken, landschapsontwikkeling en natuurbehoud.In desbetreffende rubrieken zien we daarom hele series beleidsnota's, ontwikkelplannen en milieueffectraportages voor plas-drasgebieden, vlindertuinen en landgoederen zoals 't Poppink en Het Broekmaatje. Duidelijk blijkt dat Warsveld zijn predikaat Groene Gemeente serieus nam!

Warnsveld van begin tot eind
Met de inventarisatie van dit "archiefblok" is het gehele gemeentelijke archief van Warnsveld geïnventariseerd vanaf begin 19e eeuw tot en met de samenvoeging met Zutphen in 2005. Het gedeelte met archiefnummer 3001 bevat de stukken uit de periode 1811-1936, waarin de archiefstukken getuigen van de geleidelijke ontwikkeling van het schoutambt tot een gemeentelijke organisatie.
Archiefnummer 3002 start in 1936 en wordt afgesloten in 1988. Dit heeft te maken met de ingrijpende gemeentelijke herindeling die in 1989 plaatsvond. Warnsveld verloor in dat jaar de dorpen Vierakker en Wichmond aan Vorden. Inmiddels behoren ál deze dorpen tot de zeer uitgebreide gemeente Bronckhorst. Bij verandering van organisatie - bijvoorbeeld bij herindeling - geldt dat de administatie opnieuw gestart moet worden. Zo ontstaat er dan een nieuw archiefblok.

De inventaris van de archieven van Warnsveld zijn te vinden in het archievenoverzicht. Alle stukken zijn in te zien in de studiezaal van het Regionaal Archief Zutphen. De stukken zelf zijn niet digitaal beschikbaar.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m donderdag tijdens openingstijden, vrijdag van 10.00 - 13.00 uur.

Werkgebied

kaartje