Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Nieuws

14.jpg

Vanaf vandaag is het archief van de gemeente Zutphen uit de jaren 1981-1990 openbaar. Kern van het archief vormen de series raadshandelingen en besluiten van het college van B&W. Toch is dat maar een fractie van de in totaal 55 strekende meters archief. Want behalve deze raadshandelingen zijn er hele series hinderwetvergunningen, monumentendosssiers, bestemmingsplannen, begrotingen, bodemonderzoeken, etc. Zo'n gemeentelijk archief is eigenlijk de schriftelijke neerslag van álles waarmee een gemeente zich bemoeit.

Het archief is toegankelijk door middel van een inventaris. Deze inventaris kent een hoofdstukindeling die in grote lijnen de verschillende taakvelden van de gemeentelijke organisatie volgt. Als je de inventaris doorleest, trekken de jaren '80 van de vorige eeuw weer aan je voorbij. Zo is er bijvoorbeeld een dossier gevormd naar aanleiding van de gebeurtenissen in de nacht van 22-23 december 1981 toen de Hanzehal afbrandde en werden er projecten opgestart om de hoge werkloosheid tegen te gaan. Beter nieuws kwam van de NS, die een locomotief van de 1600-serie voorzag van het Zutphens gemeentewapen. Ook zijn het de jaren dat er plannen werden gemaakt voor nieuwe onderkomens voor politie en brandweer; net als veel andere diensten en bedrijven trekken zij in deze periode uit de binnenstad.

De stukken zelf zijn niet digitaal. U kunt ze inzien in de studiezaal van het Regionaal Archief Zutphen. Voor mensen die ver weg wonen is er de mogelijkheid om tegen bepaalde voorwaarden en kosten scans aan te vragen.

Nieuwsgierig? Bekijk dan de online inventaris.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Werkgebied

kaartje