Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Aanwinsten

12.jpg

Archieven

Particuliere archieven

  • Archief van de papiergroothandel Bührmann-Ubbens te Zutphen (in bewerking, herfst 2016 raadpleegbaar)
  • Collectie van Jan Kreijenbroek te Zutphen (in bewerking, eind 2017 raadpleegbaar)

Boeken

Focko de Zee en Wout Klein
Over Lochem Deel I. Historie<1815: een gepijnigde stad
Zutphen, 2018
Het eerste deel van de vijdelige serie over de geschiedenis van Lochem neemt de lezer mee van de prehistorie tot aan 1815 in toegankelijke, rijk geïllustreerde hoofdstukken. De geschiedenis van Lochem wordt geplaatst in de historische context: Wat waren de gevolgen van grote nationale en internationale gebeurtenissen voor deze deze "kleine landstad"? Onderwerpen als hessen, stadsbranden, belastingen, oorlogen en stadsrechten: alle facetten van de ontwikkeling komen aan bod!

Hans Siemes
Marke Gorsselse Heide. Natuur met de burger aan zet
2017
Het voormalig militair oefenterrein op de Gorsselse Heide werd op 24 augustus 2009 officieel overgedragen aan de Stichting Marke Gorsselse Heide, die speciaal was opgericht om het beheer van de Gorsselse heide voor en door burgers te realiseren. Het is een unieke situatie, die een degelijk beheer van een bijzonder natuurgebied en grote betrokkenheid van de samenleving tot gevolg heeft. Dit boek brengt de ontwikkeling van deze bijzondere situatie in beeld en toont in prachtige foto's de natuur en haar verandering door de eeuwen heen.

Robert Ellenkamp
Oorlog op De Wiersse
2017
Dankzij het dagboek van pachter en beheerder van De Wiersse, Gerrit Jan Kok, zijn de gebeurtenissen op het landgoed ten tijde van de Tweede Wereldoorlog goed gedocumenteerd. De correspondentie tussen onder meer de pachter en de eigenaresse Alice Gatacre de Stuers, die op dat moment in Engeland verbleef, maakt het beeld van de periode compleet. Het resultaat is een boek waarin de roerige periode met oog voor detail wordt beschreven, rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen van originele documenten uit het archief van De Wiersse.

Gerry Groot Dengerink e.a.
"Woar bun ie der ene van?" Nieuw naoberschap rondom de Dorpsstraat
2017
In dit "buurtboek", uitgegeven door Stichting Vedel, hebben vrijwillige schrijvers van de werkgroep Oral History verhalen verzameld van mensen die wonen in de dorpskern van Laren. Een gevarieerde gemeenschap van nieuwkomers, terugkomers en mensen die er geboren en getogen zijn.

Noudi Sponhoff (red.)
In het voetspoor van Heuvel. Meester Heuvel, filosoof en volkskundige, inspirator en schrijver
Doetinchem, 2017
Folklorist en historicus Hendrik Willem Heuvel (1860-1926) beschreef in Oud-Achterhoeksch Boerenleven het leven in de buurtschap Oolde bij het Gelderse Laren. Het boek is onverminderd populair en in deze uitgave van de Mr. H.J. Steenbergen-Stichting worden de verschillende aspecten die aan de orde komen, uitgediept. Filosofie, religie, muziek en dialect: op welke manier werd de veelzijdige schoolmeester beïnvloed en hoe zien we dit terug in zijn werk?

Gerti wentink
De Pareltjes. 74 liedjes van Jo en Gerti Wentink
Utrecht, 2017
Jo Wentink (1909-1983) was machinebankwerker, maar ook dichter. Met eigen nummers trad hij op als zanger en conferencier tijdens feestavonden en bruiloften. Veel van zijn liedjes zijn uit het Zutphense leven gegrepen. Ook zijn zoon Gerti is tekstschrijver en maar liefst 74 nummers van vader en zoon zijn nu gebundeld.

Karen Groeneveld
Hanzekookboek. In de pan van de middeleeuwen
2017
Middeleeuws koken in eigen keuken? Dat kan! Met dit kookboek kun je verschillende middeleeuwse gerechten maken met hedendaagse ingrediënten. Tussen de maaltijden door leest men bovendien over negen Nederlandse hanzesteden en hun rijke verleden.

Canticum 100 jaar. 1917-2017

Gorssel, 2017
Op 13 januari 1917 werd in Gorssel de Christelijke Gemengde Zangvereniging Hallelujha opgericht en dit jaar viert zij haar 100ste verjaardag. Inmiddels gaat de vereniging door het leven als Canticum. Het boekje geeft een overzicht van de geschiedenis van de vereniging; zo passeren verschillende dirigenten, repetities en optredens de revue.

Krijn van der Heijden
Jan Thate, huisarts te Warnsveld. Scènes uit een rijk leven
Zutphen, 2017
Gedurende 35 jaar was Jan Thate een betrokken huisarts in zijn woonplaats Warnsveld. Maar velen herinneren hem ook als amateur-astronoom en kunstschilder. Dit boek geeft in thematische hoofdstukken een beeld van het leven van deze veelzijdige man, zijn werk én zijn privéleven. Veel van de illustraties zijn van Thates eigen hand; aquarellen, krijttekeningen, olieverfschilderijen, schetsen, maar ook door hem gemaakte foto's zijn opgenomen in deze uitgave.

Kasper Reinink
De wilde planten in en om Zutphen
Zutphen, 2017
Sinds 1991 heeft de auteur zich beziggehouden met de inventarisatie van de wilde flora in Zutphen en haar wijde omgeving. Weilanden, landgoederen, stedelijke parken en ook wegbermen en kuilvoerbulten; het onderzoek omvatte het landschap in haar breedste betekenis. Enkele tienduizenden waarnemingen werden gedocumenteerd en in dit werk heeft de auteur ze overzichtelijk samengebracht.

Gerti Wentink
Op de Berkel vaart een boot! Twintig jaar fluisterboten in Zutphen
Amsterdam, 2017
In een rijk geïllustreerd boek wordt 20 jaar geschiedenis van de fluisterboten te Zutphen uiteengezet. Hierbij veel aandacht voor bijzondere gelegendheden, de opvarenden en uiteraard de schippers.

Agnes Kleinsmit
Stadsboomgaard Zutphen. Een bloeiende historie
Zutphen, 2017
Aan de rand van Zutphen bevind zich een oude boomgaard, waarin fruitbomen staan van ruim 100 jaar oud. De bomen stonden in de 19e eeuw op het "land van Lijsen", maar al in 1649 was het stukje groen in gebruik als boomgaard. Dankzij het initiatief van Alize Hillebrink, is deze boomgaard in ere hersteld en nu het eerste Gemeentelijke Groenmonument van Zutphen. Auteur Agnes Kleinsmit doet de historie van dit monument uit de doeken.

Kester Freriks
Langs de IJssel. Natuur en cultuur in de IJsselvallei
Zutphen, 2017
In de IJsselbiënnale 2017 vormt de IJssel het decor voor een internationale kunstmanifestatie. Dat de IJssel geen kunst nodig heeft om de moeite van het bezichtigen waard te zijn, bewijst Freriks, die de lezer meevoert langs de rivier en haar biografie.

Henk Bruil e.a.
Stoomtram Zutphen-Deventer 1926-1945
Gorssel, 2016
Enkele leden van de Historische Vereniging de Elf Marken te Gorssel hebben onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de tramlijn Zutphen-Deventer, die dwars door Gorssel liep. De komst van deze tram had grote gevolgen voor de gemeenschap en de geografie van Gorssel. De hele geschiedenis van de lijn; van het tracéontwerp tot de herbestemming van het tramstation na de opheffing van de lijn, komt in dit rijk geïllustreerde boek aan bod.

Werkgroep Bouwhistorie Zutphen
Torenhoog. Tien torens in Zutphen
Zutphen, z.j.
In tien overzichtelijke informatiekaarten kunnen leerlingen uit het middelbaar onderwijs lezen over de torens in Zutphen. Aan deze kaarten zijn vragenbladen verbonden, maar ook belangstellenden kunnen deze educatieve publicatie goed gebruiken om informatie te vinden over de beeldbepalende torens van Zutphen. De publicatie is ook te downloaden in PDF-formaat op de site van de Historische Vereniging Zutphen.

Marianne Eerdmans (red.)
'Woar bun ie der ene van?' Nieuw naoberschap rondom Verwolde
Dit boek is een "buurtboek", met verhalen van de bewoners uit het gebied rondom landgoed Verwolde. Dit gebied is tegenwoordig ook bekend als het Vedelgebied, gebaseerd op het initiatief van Vedel (Verwolde Duurzaam EnergieLandschap), de werkgroep die is ontstaan met als doel een klimaatneutraal landschap te realiseren voor 2030 in het 135 huisadressen tellende gebied.

Eddy ter Braak
Lochem en omgeving zoals kunstenaars het zagen
Eigen beheer, 2016
De vele kunstenaars die Lochem in de loop der eeuwen in beeld hebben gebracht, vormden voor Eddy ter Braak aanleiding om verschillende representaties van Lochem na te speuren en bijeen te brengen. Het resultaat is een impressie van de werken;van pentekeningen uit de zestiende eeuw tot hedendaagse schilderijen van de Lochemse kunstschilder Toon Klaver.

Anna Wiersma
Stadsdiagonaal
Zutphen, 2016
Anna Wiersma was stadsdichter van Zutphen in de jaren 2015-2016. Zij dichtte in deze jaren voor scholieren, nieuwkomers, rouwenden en nog vele andere doelgroepen. In deze bundel wordt Zutphen bezongen in 43 gedichten van haar hand.

T. Stahlie
Het Beeuwenboek. De familie Beeuw(kes) uit Zutphen, Apeldoorn en Den Haag. Levensgeschiedenissen van de voorvaarders. Deel I: Zutphense bronnen.
Leersum, 2015
De auteur raakte geboeid door de naam Beeuwkes en besloot naar de oorsprong van de familie op zoek gegaan. In twee delen wordt het resultaat uit de doeken gedaan. In het eerste deel volgt de auteur de familie Beeuwkes in Zutphen van ca. 1500 tot 1750. Dan verschuift de nadruk -in deel twee- naar Apeldoorn. In de bibliotheek van het Zutphense archief is alleen deel 1 opgenomen.

Ina Brethouwer e.a.
"Woar bun ie der ene van?" Nieuw naoberschap rondom Verwolde
2016
In dit "buurtboek", uitgegeven door Stichting Vedel, hebben vrijwillige schrijvers verhalen verzameld van mensen die rond Verwolde wonen en dikwijls ook werken. Een gevarieerde gemeenschap van nieuwkomers, terugkomers en mensen die er geboren en getogen zijn.

Werner Jan de Wilde
De baron
Warnsveld, 2016
Door middel van de persoonlijke herinneringen van de auteur, wordt een beeld geschetst van het roerige leven van baron Arend van Westerholt van Hackfort (1898-1970).

Wouter Derksen, Johan Drewes en Meindert Niemeijer
Herman Dijkjans, een waarachtig en vrij kunstenaar
Voorst, z.j.
Opgeleid als verver en rijtuigschilder, ontwikkelde de Warnsveldse Herman Dijkjans (1889-1966) zich tot docent en kunstenaar. Eigenzinnig en geïnspireerd door Vincent van Gogh gaat hij zijn eigen gang en houdt zich afzijdig van heersende kunststromingen en exposities. Vijftig jaar na zijn dood, doen de auteurs recht aan de talenten van deze vrij onbekende kunstenaar in deze biografie en toelichting op zijn werk.

Emy Vesseur (red.)
Een zaal voor iedereen. 125 jaar Buitensociëteit Zutphen
Zutphen, 2016
Architectuur, akoustiek, muziek, theater; voor veel mensen betekende de Hanzehof een avondje uit. Maar ook andere aspecten als oorlogsschade, leegstand, logistieke problemen en verbouwingen maken deel uit van haar geschiedenis. In dit boekje komen ze allemaal aan bod.

Dolly Verhoeven, Maarten Gubbels, Marc Wingens en Simon van den Bergh (red.)
Gelderland Grensland. 2000 jaar verdeeld en verbondenNijmegen, 2016
De Romeinse rijksgrens, begrenzende rivieren, kwartiergrenzen, taalgrenzen, lands- en provinciegrenzen: Gelderland kent ze allemaal. In deze publicatie gaan de auteurs in op de betekenis van deze grenzen voor de Gelderse bevolking. Welke gevolgen hadden ze voor de identiteit, de taal en het dagelijks leven?

Siemen van Asperen, Fred Groot Nibbelink en Wim Muller (red.)
Het Brummens Mannenkoor 1976-2016. Reis door de tijd
Brummen, 2016
Interviews met koorleden en aspecten als repertoire, optredens, koorreizen etc., geven een beeld van de geschiedenis van het 40-jarige Brummens Mannenkoor.

Jan Hendrik Bruseker e.a.
Zegen of kopzorg? Zutphen drie eeuwen garnizoensstad
Zutphen, 2016
Hoewel er in Zutphen niet veel zichtbare sporen zijn, speelden garnizoenen een zeer belangrijke rol in de Zutphense geschiedenis. Soldaten werden ingekwartierd bij Zutphense bewoners en grote huizen omgebouwd tot kazerne. Zegen of Kopzorg? schetst een beeld van het hoe en waarom en gaat daarbij niet voorbij aan de gevolgen die de inkwartiering van soldaten én hun gezinnen voor de stad en haar inwoners had. De publicatie werd voorbereid en geschreven door de werkgroep Garnizoenen van de Historische Vereniging Zutphen, bestaande uit Jan Hendrik Bruseker, Rob Kammelar, Arend Jan Reijers en Joop Tangerink.

A.L. Snijders
De schrijfmachine van mijn grootvader
Brummen, 2016
Korte verhalen van de schrijver, die allemaal draaien rondom, om of in Brummen. De meeste verhalen zijn eerder gedrukt, maar nu gebundeld door De Geiten Pers te Brummen.

Jan en Rikie Dolman
Jeugdherinneringen rondom het Turfveen. Herinneringen van Tonnie, Rikie en jan Dolman van een gelukkige jeugd.
Brummen, 2016
Verhalen met een glimlach over opgroeien in Brummen, op -de niet meer bestaande- boerderij Het Turfveen op het landgoed het Leusveld.

Ribbink
Gorssel, 2016
Eenmaal per jaar brengt de genealogische werkgroep van de Historische Vereniging De Elf Marken een uitgebreide genealogie uit van een plaatselijke familie. Dit jaar was de familie Ribbink de gelukkige. Al sinds 1494 komt de naam van erve Ribbink in Harfsen in de bronnen voor. En hoewel de oorspronkelijke boerderij in 1945 tijdens gevechten tussen de bezetter en de Canadezen is afgebrand, heeft de boerderij vele generaties van de naam Ribbink voorzien. De werkgroep heeft ook dit jaar weer haar best gedaan de genealogische data zo compleet mogelijk op te nemen. Daarnaast zijn ook veel afbeeldingen van personen, erven en historische bronnen in het boek opgenomen.

André Kaper, Lian van der Zon en Jette Jansen (red.)
Gelderse verhalen van boeren, burgers en buitenlui. 70 jaar plattelandsgeschiedenis
2016
Vierentwintig persoonlijke verhalen van plattelandsbewoners zijn gebundeld in deze uitgave. Het platteland gaat met de tijd mee, haar functie veranderd. Maar daarmee dreigen ook tradties, boerenwijsheden en gebruiken te verdwijnen. Door de mensen zelf te laten vertellen over het plattelandsleven, kunnen we voorkomen dat deze aspecten van het plattelandsleven in de vergetelheid raken. Het boek kwam tot stand met hulp van vrijwilligers van Oral History Werkgroep Gelderland, die de interviews met de bewoners afnamen.

Derk Hissink
Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog 1940-1945, de wederopbouw en de vooruitgang
Laren, 2016
Derk Hissink werd op 25 september 1934 geboren in Groot-Dochteren (Laren). Als kind maakte hij de oorlog mee, maar zag ook de wederopbouw en heeft veel details uit zijn leven onthouden. In zijn memoires worden deze details in de context van zijn leven geplaatst. Wat deed men bijvoorbeeld om de handen warm te houden in ijskoude winters? Welke liedjes werden gezongen op oudejaarsavond? En hoe verliep de introductie van de machines bij het hooien? Dit en nog veel meer beschrijft Derk in zijn levensverhaal, zodat een goed beeld wordt geschetst van het leven in Laren in de tweede helft van de twintigste eeuw.

Bert Koene
Oranjeman Suideras (1743-1811). Een leven zonder toegeeflijkheid
Hilversum, 2016
August Robbert van Heeckeren tot Suideras was een spraakmakende persoonlijkheid. Als fervent verdediger van het Oranjebewind had hij de reputatie onverzoenlijk te zijn en privé ging hij gebukt onder vele schulden. Hij hield, ook nadat zijn poging een nationale opstand te ontketenen was mislukt, hoop dat het stadhouderlijk stelsel kon worden hersteld.

Sander Grootendorst
Zwemles voor de merel. Gedichten
Dieren, 2015
In deze bundel de dichter op zoek naar zijn comfortzone; om er vervolgens uit te kunnen komen.

John Post en Derk-Jan Rouwenhorst
Gert & Tess. Echte Zutphenezen! Jaaroverzicht 2015
Zutphen, 2016
Iedere week verschijnen de avonturen van Gert & Tess in het weekblad Contact. Voor de tweede maal verschijnt er een bundeling van hun belevenissen in een jaaroverzicht, met hierin een altijd kritische blik op de gebeurtenissen in Zutphen.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m vrijdag tijdens openingstijden.

Werkgebied

kaartje